CPSK 2020 Books Exchange/Rules

From srakrnWiki
Jump to navigation Jump to search

หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของ CPSK 2020 Books Exchange

หน้านี้มีรายละเอียดแบบยาวๆ สำหรับกิจกรรมแลกหนังสือ CPSK 2020

สิ่งที่อยากเห็น

 • อยากเปิดโลกการอ่านหนังสือของตัวเองไม่ให้จำกัดแค่ใน genres แคบๆ
 • อยากเห็นคนอ่านหนังสือกันเพิ่มขึ้น

คนแบบไหนที่อยากเห็นมาเล่นด้วยกัน

 • ทุกคน โดยเฉพาะ...
  • คนที่มีหนังสือหมวดที่ชอบมากๆ แล้วอยากหาอ่านหมวดนั้นเพิ่ม
  • คนที่อยากอ่านหนังสือหมวดที่ตัวเองไม่เคยอ่าน แต่ไม่รู้จะอ่านเล่มไหนดี
  • คนที่อยากเริ่มอ่านหนังสืออีกครั้ง

วิธีเล่นคร่าวๆ

 • มีฟอร์มที่ถาม...
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ และอีเมล
  • รายละเอียดหนังสือ
  • หนังสือที่ชอบ ทั้งชื่อเล่ม และ genres
  • หนังสือที่ไม่ชอบ ทั้งชื่อเล่มและ genres
  • อยากอ่านหนังสือแบบไหน ไม่อยากอ่านหนังสือแบบไหน
  • หนังสือเล่มไหนที่มีอยู่แล้ว
  • หนังสือที่อยากแนะนำให้คนอื่นอ่าน
 • กรอกฟอร์มเสร็จ รอปิดฟอร์ม แล้วจะเอามาจับคู่ว่าจะได้แลกให้ใคร
  • ถ้าจับคู่ไม่ได้ (เช่นมีคนชอบอ่านแนวนี้แค่สามคน) อาจจะให้แลกวนๆ กัน
 • เสร็จแล้วก็แลกหนังสือ เดี๋ยวค่อยคิดว่าแลกยังไงดีแล้วกัน

Privacy Policy

 • การแลกหนังสือไม่ blind เราเห็นข้อมูลส่วนตัวและหนังสือที่ชอบอ่าน
  • แต่ตอนจับคู่ เราจะปิดชื่อไว้ ไม่ให้มีไบแอส
 • ถ้าจัดการเป็น "ตัวกลาง" แลกหนังสือกันไม่ไหว เราอาจแจกอีเมลให้ไปแลกหนังสือกันเอง
  • ดังนั้น กรอกฟอร์มด้วยอีเมลที่แจกคนอื่นได้