มีคนบอกว่าในวันที่ซึมเศร้า ให้ผมเงยหน้ามองท้องฟ้า
หวังว่าสักวันหนึ่งจะเจอพระอาทิตย์ที่สดใส

ผมคงเปลี่ยนจากเงยหน้า เป็นมองคุณที่อยู่ข้างๆ
เพราะคุณคือพระอาทิตย์ของผม
ที่ทั้งสดใส ส่องประกาย และอบอุ่น