ขอบคุณ

ขอบคุณที่เข้าใจกัน
ขอบคุณที่ทำให้เรากล้าเป็นตัวเรา

ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าการมีคนเข้าใจ และกล้าพูดด้วยตรงๆ มันดีแค่ไหน
ขอบคุณที่ทำให้กล้าทำสิ่งที่อยากทำจริงๆ สักที
ขอบคุณที่ยืนยันว่าจะรับสภาพแบบนี้ได้

ขอบคุณมากนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *