คนเราเลือกเดินทางที่ดีที่สุด (optimum) ไหม?

สัตว์บางชนิด อย่างเสือ สิงโต มันมักจะเลือกชีวิตและวิถีของตัวเอง ยามมันตกอยู่ในอันตราย มันจะทำทุกวิถีทางเพื่ออยู่รอด

กลับกัน บางแง่มุมของมนุษย์ ทางที่เราเลือกเดินอาจไม่ใช่ทางที่ดีที่สุด เราอาจเลือกเดินทางที่อยากเดินแม้รู้ว่ามันจะไม่มีวันเป็นไปตามที่เราหวัง
เส้นทางบางเส้นทางเราเดินด้วยความคาดหวัง ถึงแม้ว่ารู้อยู่สุดหัวใจว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้

หรือเรากำลังวิวัฒนาการถอยหลัง?
หรือเราไม่สามารถมีอิสระจากอารมณ์ ความคิด และความปรารถนาของตัวเอง?