My preference on OS X setup

น่าจะได้ฤกษ์ฟอร์แมต OS X ใหม่ (ยังไม่ใช้ Sierra ไม่เรียก macOS นะ :P)

ขอ list ไว้ก่อนว่าต้องทำอะไรมั่ง (ถึงแม้สุดท้ายจะไล่ตามนี้เยอะมากๆ ก็เถอะ)

ทั้งนี้ manual ล้วนๆ ทั้งที่ควรศึกษา dotfiles

OS X Basic setup

 • Dark mode
 • Hostname (ตัวต่อไปนี่ชื่อ Delta)
 • OS X for hackers
 • ลง OnyX ไว้ อย่างน้อยมันแก้ screenshot location ได้ (ผมเห็นคนที่เค้ามีไฟล์ screenshot เต็ม desktop แล้วงงๆ ว่าเค้าไม่ทำอะไรกันหน่อยเหรอ)
 • Tap to click
 • 3-Finger drag
 • พยายาม reduce effect
 • iCloud โน่นนี่ น่าจะต้องเซ็ตเสียเยอะอยู่แล้ว

Apps

GUI

 • Pages
 • Keynote
 • Chrome พร้อม Extensions
  • AdBlock
  • UserScripts
  • Sad Panda (ไม่ต้องเอาไปหานะว่าคืออะไร :P)
  • xkcd word replace
 • Firefox นี่ผมไม่แน่ใจควรลงไหม เพราะบางทีเทสต์เว็บผมขี้เกียจมา php -S ไง เปิดจาก file:// แล้วบางทีติด CORS
 • (ลึกๆ รู้สีกควรลง LibreOffice แต่ก็ขี้เกียจ)
 • Photoshop
 • Lightroom
 • Premier นี่ผมชั่งใจว่าควรลงไหม หนักเครื่องเปล่าๆ
  • แน่นอนว่าสามอันนั้น Pirate นะครับ ผมพยายามหา free alternate แล้วก็ตายรังตลอด หนังสือรุ่นไม่น่าจะเสร็จถ้าผมเลือกใช้พวก OSS (ตอนทำงานเวกเตอร์พยายามตบกับ Inkscape แล้วผมพบว่า Inkscape ผมชินมือเฉพาะงานไม่ค่อยซับซ้อน ถ้าเริ่มหนักๆ แล้วผมไม่พ้นบ่วงเวรค่าย Adobe)
 • Transmission (หรือผมจะหนีไป Deluge ดี ตั้งแต่มันมีข่าวฉาวนี่ก็แอบลังเลหลายรอบ)
 • OBS ผมไม่รู้ว่าชาตินี้ลงไว้จะได้ใช้จริงๆ จังๆ ไหม แต่ก็เอาไว้ก่อนเถอะ (ไม่แน่อาจเอามา Live #bcbk ถ้าได้เป็น staff)
 • FileZilla
 • Atom
  • Atom นี่ผมใช้ไม่คุ้มความสามารถมันแฮะ ยังแตะเมาส์อยู่เยอะมาก และอันที่จริง editor ตัวไหนผมก็แตะเมาส์และไม่เรียนรู้มัน แน่นอนนี่รวมด้วยว่าทำไมผมไม่หัดใช้ vi (extension เดียวใน Atom ที่ผมลงไว้แล้วใช้จริงๆ คือของพี่ไทที่กด F1 แล้วมันมีเสียง drumshot)
 • Xcode (พร้อมตัว tools ที่จะทำอะไรแปลกๆ แล้วต้องลง)
 • Java (สั่ง jarsigner แล้วมันเด้งขึ้นมาให้ลงเลย)
 • X11
 • GitHub for Mac เป็นไงล่ะครับ นิสัยเสียไหม เสียนิสัยกว่า GitHub for Mac ก็ oh-my-zsh shorthand นะครับ ตอนนี้ชินมือแล้ว

cli-based

 • Brew อันนี้พลาดไม่ได้
 • Cask ผมไม่ค่อยได้ใช้แฮะ แต่ลงไว้ไม่เสียหาย ไม่ค่อยใช้ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ดีครับ ใช้แล้วติดมือมาก เร็ว
 • node (แน่นอน npm ติดมา)
 • Composer
 • Bower (sudo npm -g install bower )
 • thefuck ใช้แล้วนิสัยเสียทั้งเรื่องวินัยและมารยาท แต่แนะนำครับ
 • zsh นี่ผมไม่แน่ใจใช้แล้วดีกว่า bash ปกติไหม (terminal ผมก็ใช้ไม่คุ้มอีกและ เป็น smart terminal, dumb user – เมื่อก่อน ls ผมไม่ | grep นะ นั่งหามือเอา) แต่อยากลอง the must.
 • cordova ไม่แน่ใจจะได้ใช้ไหม
 • เซ็ต PGP

zsh

ใช้แล้วติดใจฉิบหายเลยคุณ

ลงจาก brew แล้วอัด oh-my-zsh

brew install zsh zsh-completions
curl -L https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh | sh

Oh-my-zsh นี่อย่าลืมแก้ ~/.zshrc  และแน่นอนใส่ alias ให้ thefuck

alias androidsdk="/usr/local/Cellar/android-sdk/24.4.1_1/bin/android"
plugins=(git colored-man colorize github jira vagrant virtualenv pip python brew osx zsh-syntax-highlighting)

# Add env.sh
source ~/Projects/config/env.sh

# thefuck
eval $(thefuck --alias)

เสร็จแล้วเซ็ต env.sh ต่อ (ก็อปมาจากที่นี่)

#!/bin/zsh

# PATH
export PATH="/usr/local/share/python:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
export EDITOR='atom -w'
# export PYTHONPATH=$PYTHONPATH
# export MANPATH="/usr/local/man:$MANPATH"

# Virtual Environment
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export PROJECT_HOME=$HOME/Projects
# source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

# Owner
export USER_NAME="srakrn"
# eval "$(rbenv init -)"

# FileSearch
function f() { find . -iname "*$1*" ${@:2} }
function r() { grep "$1" ${@:2} -R . }

#mkdir and cd
function mkcd() { mkdir -p "[email protected]" && cd "$_"; }

# Find in directory
# Aliases
alias cppcompile='c++ -std=c++11 -stdlib=libc++'

# Use Atom for editing config files
alias zshconfig="atom ~/.zshrc"
alias envconfig="atom ~/Projects/config/env.sh"

ถ้าอ่านๆ ที่เขียนมา ใครไม่รู้จะใช้ zsh ทำไม เจอ fmkcd ก็ชีวิตดีแล้วนะครับ

น่าจะครบแล้วมั้ง ถ้าไม่ครบวันไหนล้างเครื่องแล้วไม่มีใช้ก็โวยวายเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *