เราอยู่ในโลกของการเข้าใจผิด

อย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้เข้าใจเราผิด
เราก็กำลังเข้าใจผิดว่าเขาเข้าใจเราผิด

ความแย่คือบางครั้งมีความกลัว ความอ่อนแอ หรือทิษฐิบางๆ ที่กั้นไม่ให้เราเข้าไป “สลาย” ความเข้าใจผิดนั้นได้
และความเข้าใจผิดครั้งที่ n-1 ก็เป็นกำแพงกั้นการสลายความเข้าใจผิดครั้งที่ n เช่นกัน

บางทีโลกก็ไม่ได้สวยงามและตรงไปตรงมาเหมือนอย่างที่อยากให้เป็น