ความคิดถึงน่ะ แสดงออกไปแล้วมันดึงกลับคืนมาไม่ได้นะ

มิตรสหายท่านหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *