ผมอึดอัดกับการมีอยู่ของคุณ

ผมอึดอัดกับการมีอยู่ของคุณ

เมื่อทุกห้วงขณะจิตของเราสามารถมีคุณโผล่มาได้
เมื่อเราไม่สามารถเลือกที่จะควบคุมขณะจิตของตัวเองให้คิดถึงหรือไม่คิดถึงได้

ยิ่งเมื่อคุณคือความสุขใจ — ความสุขใจที่สลัดออกจากความคิดไม่ได้
และซ้ำร้ายกว่าคือเป็นความสุขใจที่อยู่แต่ในห้วงความคิด ไม่มีวันกลับมาเป็นจริง

การมีอยู่ของคุณทำให้ผมชื่นฉ่ำ เศร้า ดีใจ และเสียใจในเวลาเดียวกัน
การมีอยู่ของคุณทำให้ผมมีข้อความนับลอยในความคิด มีคำถามมากมายที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตอบได้

เมื่อจิตใจผมปั่นป่วน และอยู่ไม่สุขเพราะคุณ
ผมจึงอึดอัดกับการมีอยู่ของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *