คำถามห้าข้อ

“Blair’s Doctrine” (หลักคิดของแบลร์) ซึ่งเป็นหลักคิดของโทนี แบลร์ อดีดนายกรัฐมนตรีของอังฤษ เสนอว่าก่อนจะดำเนินการทางทหารกับประเทศใดๆ เราควรตอบ “ใช่” กับคำถามห้าข้อนี้

  1. Are we sure of our case? (เรามั่นใจใช่หรือไม่ว่าเราทำถูก)
  2. Have we exhausted all diplomatic options? (สอง เราไม่มีวิธีการทูตเหลือแล้วใช่ไหม)
  3. Are there military operations we can sensibly and prudently undertake? (มีปฏิบัติการทางทหารที่เราจะสามารถใช้ได้อย่างรับผิดชอบและมีเหตุผลหรือไม่)
  4. Are we prepared for the long term? (เรารับผลระยะยาวได้หรือไม่)
  5. Do we have national interests involved? (เรามีเหตุผลแห่งรัฐของเราเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่)

แม้จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้าง แต่หลักคิดของแบลร์ก็สามารถให้คำตอบคร่าวๆ กับการตัดสินใจใดๆ ที่อาจนำพาไปสู่ความลำบาก

ขอเสนอหลักคิดของแทน — ในการยืนยันว่าเราชอบใครจริงๆ เราควรตอบคำถามเหล่านี้

  1. Are we sure of our feelings? (เรามั่นใจในความรู้สึกใช่ไหม)
  2. Are we sure of our feelings? (เรามั่นใจในความรู้สึกใช่ไหม)
  3. Are we sure of our feelings? (เรามั่นใจในความรู้สึกใช่ไหม)
  4. Are we sure of our feelings? (เรามั่นใจในความรู้สึกใช่ไหม)
  5. Are we sure of our feelings? (เรามั่นใจในความรู้สึกใช่ไหม)

เพราะเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยมันเป็นความรู้สึกไปเถอะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *