รางวัล

ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดของประเทศไทย

2018 Test of Practical Competency in ICT (TOPCIT)

การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

ผู้ชนะ หมวดไคลเอินท์

การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

ผู้เข้าร่วม หมวดไคลเอินท์

การประชุมอัจฉริยภาพระดับเอเชีย 2012

เข้าร่วมโครงการการออกแบบหุ่นยนต์

และการแข่งขันอื่น

 • รองชนะเลิศอันดับสอง การเขียนโปรแกรม C/C++
  งานเปิดบ้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2558
 • ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์
  งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา 2558
 • ชนะเลิศ ตอบปัญหาไอที
  งานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2559
 • รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ
  2005
Thai
English Thai